Mötesplats

Mötesplatsen är belägen i Parkgården på Kvistbergavägen 10 och är öppen för alla. På Mötesplatsen samlas vi för aktiviteter och social samvaro av olika slag som t.ex. musik och sångprogram, festarrangemang, olika temaprogram, promenader, motionsgymnastik, bingo och tipspromenader. Mötesplatsen planerar och genomför dagsutflykter till närbelägna resmål. Mötesplatsen bedriver ett nära samarbete med kyrkoförsamlingen på orten.
Målsättningen med verksamheten är att erbjuda en meningsfull och stimulerande vardag med betoning på den Goda vardagen


Välkommen till
Parkgårdens Mötesplats

gemenskap – delaktighet – trygghet – kvalitet


Vad händer på Parkgårdens mötesplats?

Aktiviteter

Mötesplatsen arrangerar ett varierat veckoschema med olika aktiviteter, där alla är välkomna. Ibland genomförs även pubkvällar och konserter.

Resor

Resor är ett populärt inslag för besökarna på Mötesplatsen, Det arrangeras årligen ett antal resor till intressanta resmål, ibland i samarbete med andra,

Samverkan

På Parkgården finns förutom Hemtjänst även Äldreboende och Gruppboende vilket borgar för samlad kompetens i huset.

Väntjänsten

Väntjänsten i Tillberga är ett komplement till TGS äldre – och handikappomsorg och bygger på frivilliga insatser.


Öppettider

DagÖppet
Måndag08.00-16.00
Tisdag08.00-16.00
Onsdag08.00-16.00
Torsdag08.00-16.00
Fredag08.00-16.00

Mötesplatsen har även öppet kvällar och helger vid speciella evenemang.

Kontakt

Samordnare Liz Lindgren
021-816518
070-2454688
motesplats.parkgarden@tillbergags.nu


Tillberga Grannskapsservice Äldreboende topp 10 i Sverige 2019!

– Socialstyrelsens enkät