Dagverksamhet

Dagverksamheten bedrivs i lokaler i Parkgården på Kvistbergavägen 10 och är en social verksamhet som erbjuder en möjlighet för den enskilde att delta i vardagliga sysslor och aktiviteter i gemenskap med andra.
Dagverksamheten är en insats som kan erhållas i förebyggande syfte och/eller som avlastning för anhöriga som vårdar en närstående i hemmet.


Välkommen till
Tillberga Grannskapsservice Dagverksamhet

gemenskap – delaktighet – trygghet – kvalitet


Tillberga Grannskapsservice Äldreboende topp 10 i Sverige 2019!

– Socialstyrelsens enkät

Kontakt

Samordnare Elinor Persson
Tel: 021-816518
Mobil: 070-2714688
dagverksamhet@tillbergags.nu


action adult affection eldery
Photo by Matthias Zomer on Pexels.com