Om

Tillberga GrannskapsService (TGS) är en ekonomisk förening där tillbergaborna har möjlighet att gå med som medlemmar och där vi arbetar med medborgarstyrd samhällsservice.

Vi bedriver, på uppdrag av Västerås Stad, verksamhet inom:
– verksamheter för äldre och funktionsnedsatta
– förskola
– restaurang Rallarrosen
– fritidsgård och fritidsklubb
– biblioteks- och kulturverksamhet
– teknik- och idrottsverksamhet
– Tillberga simhall

Vår verksamhetsidé är att verksamheten i alla lägen ska genomsyras av gemenskap, delaktighet, trygghet och kvalitet.
Vårt möte med brukaren ska präglas av ett förhållningssätt som inbjuder till delaktighet och låter brukarens önskemål och synpunkter styra vår verksamhetsutveckling.

Vår utgångspunkt är att alla människor är kompetenta och bidrar till att utveckla vår service och omsorg.
Alla tillbergabor ska uppleva att de lever i “det goda grannskapet”, vilket innebär att alla människor oavsett ålder och behov har samma rätt till en god livskvalitet och att mångfalden i TGS verksamheter ska upplevas som en tillgång.
Våra verksamheter ska erbjuda sådan service att Tillbergabor och andra brukare alltid ska vara 100 procent nöjda.


Tillberga Grannskapsservice

medborgarstyrd samhällsservice sedan 1993

Tillberga Grannskapsservice styrelse


Styrelseordförande
Hannes Lyckholm

Vice styrelseordförande
Maria Stolt

Ledamöter
Lena Svanbom
Carl-Gustaf Björklund
Micaela Lidström
Helena Ekdahl
Dag Adler
Anna Bengtsson
Marie Sandström

Kontakta Tillberga Grannskapsservices styrelse