TV Tillberga

TV Tillberga är vår lokala kabel-tv kanal som producerar och sänder reportage från våra egna verksamheter och arrangemang samt händelser i och med anknytning till Tillberga med omnejd. Dessutom finns möjligheter för företag, föreningar och organisationer att köpa reklamplats.
Verksamheten är direkt kopplad till fritidsgården där ungdomarna ges möjligheter att medverka och vara delaktiga i produktionen..

Historik

Annonser

Företag, färdigt material
1000SEK/ 1vecka
efterföljande 500SEK/ vecka

Företag, producerat material
Pris på begäran

Kontakt

Ansvarig utgivare
Anders Flodström
anders.flodstrom@tillbergags.nu
021-816503