Parkgårdens månadsblad

Här ligger normalt aktuellt program gällande aktiviteter på Parkgården mötesplats.
Nu under gällande situation med coronaepidemin är Mötesplatsen tyvärr stängd tillsvidare.
Vi ser fram emot besök när allt det här är över!


Kontakt

Samordnare
Liz Lindgren Gustavsson
070-2454688
motesplats.parkgarden@tillbergags.nu