Samverkansprojekt

Vi arbetar med två stora samverkansprojekt, där föreningar och organisationer gått samman för att skapa goda förutsättningar för olika målgrupper att utvecklas och trivas. Det ena är Samsyn Tillberga, där målgruppen är barn i åldern 6-18 år och det andra är Aktiv Fritid För Alla, där målgruppen är äldre och funktionsnedsatta. Genom att vi når de flesta organisationer och föreningar, så skapa stora möjligheter till nya spännande samverkansformer.
Bägge projekten finansieras helt av årliga bidrag från Stiftelsen Carl Axel Bergstrand.


SamverkansprojektSamsyn Tillberga är ett samarbetsprojekt där föreningar och organisationer i Tillberga går samman, för att tillsammans skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att utvecklas.
Bra kompis-gemenskap-delaktighet-mångfald

– Tillberga Grannskapsservice – Svenska Kyrkan – Idrottsföreningarna i Tillberga – SISU – Tillbergaskolan –


Aktiv Fritid För Alla är ett samarbetsprojekt där föreningar och organisationer på orten går samman, för att tillsammans skapa goda förutsättningar för äldre och funktionsnedsatta.
Målgruppen är äldre & funktionsnedsatta och projektet fokuserar på att genomföra aktiviteter, föreläsningar och nätverkande.
Trygghet-gemenskap-delaktighet-trivsel

– Tillberga Grannskapsservice – Svenska Kyrkan – Hubbo Hembygdsförening – PRO Tillberga –


Samsyn Tillberga, exempel på projekt

Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter
Föreläsningar
– kost
-alkohol & droger
-ledarskap
Punktinsatser för föreningslivet
– ny innebandysarg
– basketkorg ute
– nya fotbollsmål
Punktinsatser för ungdomarna
– TV & playstation på Fritidsgården
– kostnadsfria höstlovsaktiviter
Arrangemang
-teater
-konserter
-aktiviteter på Rallarsvingen
Aktivitetsförråd för föreningarna
Ekonomiskt stöd till lokala evenemang

Aktiv Fritid För Alla, exempel på projekt

Aktivitetsförråd för föreningarna
IT kurs för seniorer
Wifi lösning i Parkgården
Konserter under balkongerna på Parkgården
Ekonomiskt stöd till lokala arrangemang
Insatser till behövande

Kontakt

Lämna förslag till projekt

Anders Flodström
Grannskapssamordnare
anders.flodstrom@tillbergags.nu
0708-966666