Delaktighet

I Tillberga finns många olika möjligheter till att vara med och engagera sig. Engagemang föder engagemang, därför är det viktigt att det finns något som passar alla, så att alla kan ha möjlighet att känna sig delaktiga, var och en efter din egen förmåga. Centralt är Tillberga Grannskapsservice Grannskapskontor i Medborgarhuset, Kvistbergavägen 10, där man kan få vägledning om vad som finns att tillgå i Tillberga och vilka möjligheter vi kan skapa tillsammans.


Delaktighet & engagemang


Några exempel på sätt att engagera sig

Föräldrarådet

Föräldrarådet är ett av brukarråden inom Tillberga Grannskapsservice, där deltagarna direkt kan vara med och utveckla verksamheten i förskolan. Exempel på aktiviteter har varit utveckling av utemiljön, agera bollplank till personalen och kommunicera med ledningen i TGS.
Ett bra sätt att träffa nya människor.

Väntjänst

Väntjänsten i Tillberga är ett komplement till TGS äldre – och handikappomsorg och bygger på frivilliga insatser. Väntjänsten kan hjälpa till med ärenden som inköp, promenader, ledsaga vid besök i samhällets olika inrättningar och liknande. Ett fint exempel på den fina Tillbergaandan.

Projekt

I Tillberga är det oftast något utvecklingsprojekt på gång, oftast baserat på någon form av ideella insatser. Normalt startar det med ett medborgaförslag, som sedan resulterar i en arbetsgrupp som stöttas av personal från TGS. Exempel är byggandet av hundrastgård och odlingslotter.


Var med och engagera dig du också!

Kontakt

Per-Olov Gottberg
Verkställande chef
po.gottberg@tillbergags.nu
021-816501

Kontakt

Liz Lindgren Gustavsson
Samordnare Mötesplatsen
motesplats.parkgarden@tillbergags.nu
070-2454688

Kontakt

Anders Flodström
Grannskapssamordnare
anders.flodstrom@tillbergags.nu
021-816503Alla ska ha möjlighet att känna sig sedda och lyssnade på.
All ska kunna ha möjlighet att känna sig delaktiga, var och en efter sin egen förmåga

– Tillberga Grannskapsservice