Kallelse till extra stämma i december 2022

Till medlemmar i Tillberga Grannskapsservice

Styrelsen kallar till extra stämma. Se kallelse och bakgrund till extra stämma 20 december 2022 i pdf nedan.

Kallelsen anslås i alla verksamhetslokaler runt om i Tillberga och annonseras på hemsidan, på Facebook och Instagram samt i TV Tillberga.

Läs också

Lämna ett svar