Tillberga Grannskapsservice anpassar ledningen efter ytterligare IVO-krav

Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) ställer ytterligare krav på Tillberga Grannskapsservice efter en granskning av styrelse och ledning med anledning av ansökan om att återta Parkgårdens äldreboende och servicehus.

Tillberga Grannskapsservice avser att göra de förändringar som krävs och tar in ytterligare kompetens i styrelsen.

Avtal tecknades med Västerås stad i maj 2022 om att Tillberga Grannskapsservice ska bedriva Parkgårdens äldreboende och servicehus i Tillberga 2023–2030. Tillståndsansökan har under hösten behandlats av IVO, som 25 november meddelade att de avslår ansökan.

IVO bedömer att ny styrelse och ledning uppfyller kravet om insikt i ekonomiska regelverk, arbetsrätt och arbetsmiljö. De meddelar också att den kompetens styrelsen har kring den lagstiftning som gäller för äldreboende är relevant, men inte tillräcklig.

– Vi har genomfört alla förändringar IVO begärt. Tidigare styrelse har avgått, förändringar i ledning har genomförts och en ny styrelse med bred kompetens som täcker alla verksamhetsgrenar tillsattes i våras. Eftersom Tillberga Grannskapsservice drivit Parkgårdens äldreboende mellan 1993 och 2021 med god kvalitet och hamnade i Socialstyrelsens enkät 2019 på plats 10 i Sverige är vi övertygade om att vi kan bedriva vård och omsorg på ett bra sätt, säger vd Hannes Lyckholm.

När ny lag infördes om att privata utförare var tvungna att ansöka om tillstånd för att bedriva äldreboende, lämnade genom ett misstag Tillberga Grannskapsservice inte in en sådan ansökan i tid. IVO polisanmälde därför dåvarande styrelse. Inget tillstånd godkändes på grund av detta och Västerås stad övertog driften av äldreboendet.

På begäran av IVO avgick dåvarande styrelse och en ny styrelse tog över i mars 2022. I novem­ber lade åklagaren ned förundersökningen kring IVO:s polisanmälan mot tidigare styrelse.

– Eftersom IVO bedömer att vi behöver stärka kompetensen ytterligare kallar styrelsen till en extrastämma om att lägga till styrelseledamöter. Det är olyckligt att driftstarten kan komma att försenas fyra månader, men vi kommer att göra de förändringar som krävs. Valbered­ningen är redan i gång och vi avser att kunna lämna in en ny ansökan till IVO inom tre veckor, säger vd Hannes Lyckholm.

En kommentar

Lämna ett svar