Ny simskola på lördagar

Efter förslag från flera Tillbergabor om att ge fler möjlighet att delta i simskola för barn mellan 5 och 12 år har en ny lördagssimskola från vecka 46 startats på försök. Simlärare Elin Zetterberg Kuul leder satsningen.

– Att kunna simma är en bra livförsäkring och det är aldrig roligt att behöva säga nej till någon på grund av att kurserna är fulla. Därför är det bra att vi utökar med fler tider, säger hon.

Om försöket slår väl ut kan den nya simskolan bli permanent. För att kunna erbjuda ytterligare kurser har Linda Castellanos från Hökåsen rekryterats.

– Det ska bli kul att få vara med och starta upp simskolorna på lördagarna. Det känns bra att kunna få bidra med mina erfarenheter då jag är barnskötare sen 17 år och jag är även utbildad simlärarassistent, säger Linda.

Försöket med nya lördagssimskolan pågår under hösten och vintern. I maj släpps nya platser till höstterminen 2023 för ordinarie simskolor.

Lämna ett svar