Utegymmet vid motionsspåret i Tillberga

Utegymmet vid motionsspåret har nedmonterats av Västerås stad den gångna veckan, mot bakgrund av återkommande problem med skadegörelse. Insatsen har tyvärr inte kommunicerats tillräckligt och Tillberga Grannskapsservice har fått ta emot många frågor från oroliga Tillbergabor kring varför utegymmet är borttaget.

Tillberga Grannskapsservice kommer nu att jobba för att hitta en ny placering tillsammans med Västerås stad. Under tiden har Västerås stad magasinerat utrustningen.

Löpande information i ärendet kommer att delges på Tillberga Grannskapsservices hemsida.

Lämna ett svar