TGS tecknar nytt avtal med Västerås stad

Tillberga Grannskapsservice ingår nytt avtal med Västerås stad, tryggar jobb – och växer under hösten.

Under våren har många medarbetare inom TGS varit involverade i den upphandling som ligger till grund för många av de verksamheter som TGS driver i Tillberga, bland annat sim- och sporthall, fritidsgård, gruppboenden, bibliotek och park- och lekparksskötsel. Uppdragsgivaren Västerås stad tilldelade TGS avtalet i maj som sträcker sig från 2023 till 2030.

– Det är en otroligt roligt att TGS återigen får förtroendet att driva vidare många av de verksamheter i Tillberga som är så uppskattade. Avtalet är indelat i sex områden mot respektive nämnd i Västerås stad, men för den vanliga Tillbergabon är det här detaljer som inte kommer att märkas, säger TGS:s nya vd Hannes Lyckholm.

Det nya avtalet startar 1 januari 2023 och löper i fyra år med två optionsrätter om två år. Därmed kan avtalet löpa till 2030.

Det nya avtalet säkrar jobb och medför att organisationen expanderar.

– Avtalet tryggar jobb för flera år framöver och dessutom behöver vi nyrekrytera under hösten till äldreboende och servicehus. Alla lediga jobb kommer att finnas samlade på vår hemsida. Tyvärr är ordersumman något lägre än tidigare avtal, vilket i praktiken innebär ett besparingskrav på verksamheten. Men jag är övertygad om att vi tillsammans med våra medarbetare kan hitta sätta att arbeta smartare och öka intäkterna inom en del områden, säger han.

Lämna ett svar