Viktig info från förskolenämnden i Västerås

”Förskolenämnden vädjar till alla vårdnadshavare att bara använda förskola och pedagogisk omsorg när man absolut måste under jullovet. Förskolor kommer vara öppna för att barn till föräldrar med samhällsviktiga funktioner ska kunna fortsätta gå till jobbet. Om vi alla hjälps åt kan vi minska smittspridningen i samhället och underlätta för personalen på förskola och pedagogisk omsorg. Många i förskoleverksamheten har haft en mycket tuff arbetssituation sedan pandemin bröt ut och är i behov av vila, återhämtning och julledighet. Vi tackar för er förståelse.”

Kommentera